La Pedra Seca a Ponent

Formació i recursos educatius

CFMG Pedra Natural

A l’Institut de Mollerussa s’imparteix el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Pedra Natural, únic a Catalunya. Aquests estudis capaciten per extreure i elaborar pedra natural segons les tècniques i processos establerts, així com per col·locar-la i restaurar-la, manejant i mantenint eines i maquinària, i complint les especificacions de qualitat, seguretat laboral i protecció ambiental. Es compta amb professorat local expert en diferents tècniques de treball de la pedra, incloent també coneixements entorn del treball manual de la pedra.

Per a més informació