La Pedra Seca a Ponent

Publicacions

Cabanes de Montgai i Butsènit

Publicació impulsada per l’Ajuntament de Montgai que té com a objectiu preservar i difondre la història del municipi de Montgai. Es centra en les construccions de pedra seca, concretament en les cabanes, i també en els marges que dibuixen el nostre paisatge. Aquestes construccions expliquen com era la vida als nostres pobles quan l’agricultura era la base fonamental de l’economia de la gran majoria de les famílies. Es tracta d’un patrimoni massa vegades oblidat, poc valorat i sovint destruït. Les cabanes i les eres varen jugar un paper molt important al món rural, actualment en desús per la modernització del camp. Malauradament han anant desapareixent, però tenim la sort que algunes encara es conserven en bon estat. Unes altres ens han arribat modificades o reconvertides per tal d’acollir nous usos agraris o de lleure. Per evitar que desapareguin del tot del paisatge i de la memòria, hem cregut necessari fer aquest inventari de prop de 120 construccions que inclou les característiques, la història, les anècdotes i les explicacions que s’han pogut recopilar gràcies a l’ajuda dels veïns i veïnes.

Referència: l’Arada, Creativitat Social i Ajuntament de Montgai (2019). Cabanes de Montgai i Butsènit. l’Arada, Creativitat Social i Ajuntament de Montgai. ISBN: 9788409115884