La Pedra Seca a Ponent

Xarxes socials

Wikipedra

La Wikipedra o app Pedra Seca és una aplicació col·laborativa que permet consultar i catalogar les diferents construccions en pedra seca que formen part del patrimoni dels paisatges de pedra seca inventariades fins al moment, per comarques, municipis o bé paisatge a través de mapes, fitxes, fotografies i croquis . És un espai viu en el qual s’hi pot col·laborar introduint construccions de pedra seca que encara no han estat incloses en aquest directori col·lectiu. Aquest espai web ha estat impulsat per l’Observatori del Paisatge de Catalunya.

Pedra seca terres de Lleida

Pedra seca terres de Lleida és un grup de facebook de persones interessades en l’arquitectura de la pedra seca, donar-la a conèixer, preservar les construccions existents i incorporar-les al paisatge actual.

Amics de l'Arquitectura Popular

Amics de l’Arquitectura Popular és el grup de facebook de l’associació que duu el mateix nom, el qual s’ha creat amb l’objectiu de tenir un espai de comunicació entre les persones sòcies i totes les que estiguin interessades en l’arquitectura tradicional.

WEB D'ARA LLEIDA

tota la informació