La Pedra Seca a Ponent

Benvinguts i benvingudes a aquest espai web dedicat a la pedra seca de Ponent

Aquí hi trobareu experiències turístiques, rutes, visites, professionals, formacions, publicacions, projectes…és a dir, informació diversa per tothom qui vulgui aprofundir-hi!

La tècnica de la pedra seca

La tècnica de la pedra seca ja es practicava durant la prehistòria, sobretot a partir del neolític, i fins a l’actualitat, per donar resposta a les necessitats sorgides en cada època en que s’han realitzat les diferents construccions. Tanmateix, la majoria d’elements d’arquitectura en pedra seca de les quals encara se’n poden trobar mostres daten des de finals del segle XVIII fins a finals del segle XIX.

La importància de la pedra seca rau en el gran valor històric i de configuració del paisatge on predominen aquest tipus de construccions, ja que a partir d’un recurs natural s’ha anat configurant tot un paisatge agrícola i ramader de bancals i parcel·les dominats sobretot per cultius d’olivera, vinya, ametllers i cereals. A més, les construccions de pedra seca han permès que es generin ecosistemes ideals per a viure-hi moltes espècies animals (insectes i invertebrats, amfibis, rèptils, i fins i tot aus que hi nidifiquen) i vegetals (falgueres, líquens i molses entre altres).

La tècnica de la “pedra seca” o “pedra en sec” consisteix en aixecar qualsevol construcció amb les pedres que s’obtenen de l’entorn més immediat, encaixant-les i sense l’ús de cap tipus de material que les uneixi les unes amb les altres. Per tant, es tracta de construccions totalment integrades amb l’entorn i que en alguns llocs, degut a la seva proliferació, han estat totalment decisives en la configuració del paisatge local.

Malgrat aquesta tècnica constructiva estava en perill de desaparèixer degut a la manca de relleu generacional (les condicions laborals no són favorables), des de diverses entitats i professionals s’està treballant per reivindicar la tècnica de la pedra seca, tot posant-la en valor, com a patrimoni del territori, com a eina de dinamització del sector cultural i turístic que incideix en el model de desenvolupament de les zones més rurals i sensibilitzant la població i les institucions a partir de diferents activitats.

El novembre de 2018 es va reconèixer la tècnica de la pedra seca com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO.

La pedra seca a Ponent

A Ponent es troben construccions de pedra seca arreu del territori i sobretot als secans de les Garrigues, de l’Urgell i del Segrià. Algunes de les construccions en pedra seca més destacables del territori són les més de 1.000 cabanes de volta que s’han inventariat a la comarca de les Garrigues. També destaca el Centre d’Interpretació de la Pedra Seca, situat a Torrebesses, com un espai per descobrir la tècnica de la pedra seca i la seva vinculació amb la vida rural així com una exposició sobre la pedra seca.

Pedra, art i artesania

La pedra és un element intrínsec dels paisatges de Ponent, no només com a recurs constructiu, sinó també com a element artístic. I és que de la pedra també se’n deriva art i artesania.

En els últims temps, el paisatge ponentí també està esdevenint un pòsit per a l’art i l’escultura i així ho palesen diverses experiències vinculades al que es coneix com a land art on la pedra hi té un protagonisme clau.

Tipologies de construccions en pedra seca

La tipologia de construccions realitzades amb la tècnica de la pedra seca és ben diversa: murs, marges, corrals, cabanes de volta, barraques, aljubs, pous, cisternes, cogulles, balmes, forns de calç, entre altres.

ACTIVITATS

Agenda

No hi ha actes programats

NATURA

WEB D'ARA LLEIDA

tota la informació