La Pedra Seca a Ponent

Projectes

Associació per la pedra seca i l’arquitectura tradicional

Associació per la pedra seca i l’arquitectura tradicional.

Associació creada amb l’objectiu de fomentar i coordinar accions per la defensa i salvaguarda del patrimoni d’arquitectura popular i molt especialment de les construccions realitzades en pedra seca.