La Pedra Seca a Ponent

Projectes

Col·labora x paisatge, construccions de pedra seca

Col·labora x paisatge, construccions de pedra seca

“Col·labora x paisatge, construccions de pedra seca” és un projecte impulsat per ADRINOC (Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya) per posar en valor el patrimoni paisatgístic de l’arquitectura tradicional de pedra seca com a element predominant i identitari de bona part dels paisatges rurals de Catalunya i d’altres àmbits propers al Mediterrani amb l’objectiu estratègic de la divulgació, manteniment i catalogació de construccions de pedra seca (barraques, murs, etc.) i el seu paisatge com a mitjà per a fomentar el desenvolupament rural amb la col·laboració dels ciutadans i la societat civil.