La Pedra Seca a Ponent

Projectes

Observatori del Paisatge de Catalunya.

L’Observatori del Paisatge de Catalunya és un ens d’assessorament de l’administració catalana i de conscienciació de la societat en general en matèria de paisatge. La seva creació respon a la necessitat d’estudiar el paisatge, elaborar propostes i impulsar mesures de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya en el marc d’un desenvolupament sostenible. Un dels principals objectius de l’Observatori del Paisatge és incrementar el coneixement que té la societat catalana dels seus paisatges. L’Observatori del Paisatge, per tant, pretén erigir-se en un centre d’estudi i seguiment de l’evolució dels paisatges a Catalunya i dels actors que en condicionen el dinamisme. Aspira també a esdevenir un punt de referència per a la investigació científica i tècnica en matèria de paisatge. L’Observatori, en definitiva, és concebut com un centre de pensament i d’acció en relació amb el paisatge.