La Pedra Seca a Ponent

Projectes

Revista Pedra Seca

Des del Patronat de Sant Galderic, una associació sense ànim de lucre, conscients de la dificultat que podia representar la creació d’una associació a nivell de Catalunya que aplegués gent interessada en el coneixement i salvaguarda del patrimoni de la pedra seca, van optar per crear la revista “Pedra Seca”, l’única revista d’àmbit català dedicada al món de la pedra seca, la divulgació de les construccions de pedra en sec i de les activitats que al voltant d’aquest tema es desenvolupen a Catalunya i, fins i tot, fora d’aquest àmbit. El desembre de l’any 2000 va sortir la primera publicació. S’editen dos números a l’any, a l’abril i a l’octubre, amb l’objectiu d’estimular les persones interessades en la pedra seca a visitar les construccions d’altres indrets així com donar també suport a iniciatives que portin al coneixement i la conservació d’aquest patrimoni. Ja porten més de 40 números publicats.

La resta de mesos en que no hi ha revista, es va crear el “Full Informatiu de la revista Pedra Seca”. El desembre de 2001 va sortir el primer “Full informatiu” i ja s’han editat més de 165 publicacions. Són nou números a l’any, ja que els mesos de juliol i agost la publicació es fa conjuntament. En aquest “Full Informatiu”, a més de les notícies puntuals del món de la pedra seca, es publiquen les “Rutes de la pedra seca”. Cada ruta descriu un recorregut d’unes 8 a 10 barraques, indicades en un plànol, i amb la indicació de la numeració de Wikipedra i les coordenades UTM de cada una d’elles. Ja s’han editat més de 100 rutes de barraques.