La Pedra Seca a Ponent

Projectes

Wikipedra

La Wikipedra o App Pedra Seca és una aplicació col·laborativa que permet consultar i catalogar les diferents construccions en pedra seca que formen part del patrimoni dels paisatges de pedra seca inventariades fins al moment, per comarques, municipis o bé paisatge a través de mapes, fitxes, fotografies i croquis . És un espai viu en el qual s’hi pot col·laborar introduint construccions de pedra seca que encara no han estat incloses en aquest directori col·lectiu. Aquest espai web ha estat impulsat per l’Observatori del Paisatge de Catalunya.